آرشیو برچسب : نحوه چسب زدن بینی توسط خود بیمار

در این مقاله چسب زدن صحیح بینی را می آموزید: چسب زدن بینی از جمله مراقبت های بعد از جراحی بینی می باشد ، که بیمار باید برای دست یابی به نتایج بهتر آن را انجام دهد. چـسب زدن بر بینی ، دو فایده مهم دارد: کاهش ورم بینی شکل گیری بهتر فرم بینی در […]