آرشیو برچسب : منتوپلاستی

چانه یکی از اجزای موجود در صورت است که در زیبایی چهره تاثیر بسیار زیادی دارد به نحوی که اگر کوچکترین نقصی در آن وجود داشته باشد توازن و تعادل کل صورت برهم خورده و فرد نازیبا به نظر خواهد رسید. چنانچه چانه از حد استاندارد برجسته تر یا بلند تر باشد بینی از چیزی […]